Rezervačný systém pre športy, cvičenia a iné aktivity

Možnosti a rôzne nastavenia rezervačného systému iSport sú naozaj široké. Uvedomujeme si, že každé športové zameranie má svoje špecifiká. Na tejto stránke nájdete ukážky nastavení pre jednotlivé športové alebo relaxačné aktivity.

Rezervácie pre tenis, squash, ricochet a bedminton

Tieto športy hrajú minimálne dvaja hráči. Registrovaní hráči môžu využiť a urobiť rezerváciu aj pre ďalších hráčov klubu či pre hostí, ktorí na to budú automaticky upozornení.

Tenisové kluby určite využijú modul permanentiek pre klubových hráčov. Kluboví hráči môžu mať iné ceny a tiež iné podmienky (napr. prednostné právo) pre rezervácie v určitom časovom období, čo im umožní funkcia cenových hladín.

Systém automaticky odpočítava odohraté hodiny alebo kredit z permanentiek a vedie denné prehľady. Zaznamenáva a ukladá tiež kompletnú históriu pohybov, a tak máte vždy prehľad o tom, ako sa hýbalo s kreditom.

Rezervácie skupinových cvičení
(fitness, joga, zumba, aerobik, spinning, pilates, jumping, 5 Tibeťanov, tanec)

Rezervačný systém umožňuje rezervácie skupinových aktivít, na ktoré sa rezervuje viac osôb súčasne, t. j. v jednom termíne. Ak máte napr. na aerobik kapacitu 20 osôb + 5 náhradníkov, jednoducho to nastavíte v systéme. Pridáte farebné označenie, meno cvičiteľa a aktivitu pre aerobik máte založenú.

Pravidelné a dlhodobé aktivity

Pomocou funkcie pravidelné aktivity môžete jednoducho a veľmi rýchlo vytvoriť rozvrh Vašich cvičení na niekoľko mesiacov dopredu.

Modul permanentiek a kreditový systém

Svojim zákazníkom môžete založiť permanentku. Kredit sa automaticky odpočítava z permanentky pri založení rezervácie. Ak zákazník stornuje rezerváciu, kredit sa mu vráti späť. Všetko prebieha bez Vášho zásahu. Akýkoľvek pohyb kreditu systém zaznamenáva a vedie históriu kreditového účtu. Môžete si tak vždy spätne overiť, za ktoré rezervácie bol kredit odpočítaný.

Automatické storno z dôvodu nenaplnenia minimálnej kapacity cvičenia

Funkcia automatické storno za Vás monitoruje minimálnu kapacitu. Ak počet osôb nedosiahol predpokladaný počet na cvičenie, systém sám rozošle SMS prihláseným užívateľom a inštruktorovi s informáciou o zrušení cvičenia z dôvodu nenaplnenia minimálnej kapacity.

Náhradníci

Náhradníci sú automaticky upozornení pomocou e-mailu a SMS, ak sa pre nich uvoľní miesto. Všetko prebieha plne automaticky.

Výpočet odmien inštruktorom

Rezervačný systém sám vypočíta odmenu pre inštruktorov jednotlivých cvičení, a to podľa počtu hodín, resp. lekcií, ktoré odcvičili, a nastavenej hodinovej sadzby.

Rezervácie pre fitness stroje a vybavenie
Vibrostation, Power Plate, VacuShape, H.E.A.T., K2 Hiking, Rolletic, Alpinning…

iSport umožňuje nastaviť i kratšie časové intervaly než je 30 minút, ktoré sú často potrebné práve pre cvičenie na fitness strojoch. V systéme je možné nastaviť aj ľubovoľné pauzy medzi jednotlivými úsekmi cvičenia, napr. z dôvodu povinnej prestávky u niektorých strojov nevyhnutnej na ochladenie stroja a pod.

Svojim zákazníkom môžete založiť permanentku, ktorá je zvýhodnená oproti bežným cenám. Kredit sa odpočítava z permanentky automaticky pri založení rezervácie.

Rezervácie pre športové centrá, multifunkčné haly a ihriská, bazény

Športové centrá, multifunkčné haly a viacúčelové ihriská fungujú pre rôzne športy a skupinové aktivity súčasne. Rezervačný systém iSport Vám umožní zostavenie prehľadného rozvrhu.

Opakujúce sa aktivity pohodlne vytvoríte pomocou funkcie dlhodobé rezervácie na mesiace dopredu. Jednotlivé aktivity farebne odlíšite, zadáte maximálny počet osôb a počet náhradníkov.

Takto vytvorená farebná schéma slúži zároveň ako prehľadný rozpis aktivít prevádzkovaných v športovej hale alebo na ihrisku.

Rezervácie pre bowling a kolky

Prvá verzia on-line rezervačného systému s názvom iBowling bola špecializovaná práve na bowling. Systém bezchybne funguje u našich zákazníkov už niekoľko rokov a za túto dobu ním prebehlo desaťtisíce rezervácií.

Bowlingové centrá určite využijú funkciu udalostí, registrovaných hráčov a dlhodobých rezervácií.

Rezervácie pre soľné jaskyne, sauny, masáže a wellness služby

Pre soľné jaskyne sme upravili systém na mieru. V schéme sú rozlíšené návštevy s deťmi, aby rezervujúci návštevník poznal, že má počítať s radostným vystrájaním detí, alebo naopak s tichou relaxáciou.

Rezervačný systém je ďalej využívaný pre on-line rezervácie masáží, wellness služieb, sauny.


Nenašli ste Váš šport, cvičenie alebo aktivitu? Nevadí, napíšte nám, radi Vám poradíme.

Novinky

Dotazníky spokojnosti

12. 12. 2016

Dotazníky spokojnosti – spätná väzba je nová funkcia pre prevádzkovateľov skupinových cvičení. Služba dotazníkov umožňuje poslať e-mailom užívateľom odkaz na dotazník spokojnosti s prednastavenými otázkami. Dotazníkov je možné používať niekoľko súčasne. Napríklad prevádzkovateľ si vytvorí nový... čítať ďalej

Skúste tiež

On-line rezervácie stolov

Prevádzkujete vo svojom športovom centre aj reštauráciu? Ponúkame Vám on-line
rezervačný systém pre reštaurácie.

Rezervačný software pre reštaurácie – RezervujStulNavigace


[ ↑ k obsahu ↑ ]