Automatické zvýhodnenie verných zákazníkov

16. 11. 2012

Automatické zvýhodnenie verných zákazníkov

Najnovšie je možné v systéme nastaviť pravidlá pre zvýhodnenie Vašich verných zákazníkov. Podľa Vami nastavených pravidiel systém automaticky zaradí užívateľa do zvýhodnenej užívateľskej skupiny. Takže ak máte klientov, ktorí u Vás pravidelne dobíjajú kredit, systém sám takéhoto zákazníka vyhľadá a nastaví mu výhodnejšiu cenovú skupinu. Napríklad zákazník, ktorý u Vás za posledný polrok utratil 300 €, sa automaticky presunie do "striebornej" skupiny s 10% zľavou. Pokiaľ prestane utrácať, systém ho vráti späť do "štandardnej" skupiny bez cenového zvýhodnenia.

Aby ste nestratili kontrolu nad presunom užívateľa, každý automatický úkon je zaznamenaný v histórii užívateľa.

Novinky

Dotazníky spokojnosti

17. 5. 2017

Dotazníky spokojnosti – spätná väzba je nová funkcia pre prevádzkovateľov skupinových cvičení. Služba dotazníkov umožňuje poslať e-mailom užívateľom odkaz na dotazník spokojnosti s prednastavenými otázkami. Dotazníkov je možné používať niekoľko súčasne. Napríklad prevádzkovateľ si vytvorí nový... čítať ďalej

Skúste tiež

On-line rezervácie stolov

Prevádzkujete vo svojom športovom centre aj reštauráciu? Ponúkame Vám on-line
rezervačný systém pre reštaurácie.

Rezervačný software pre reštaurácie – RezervujStulNavigace


[ ↑ k obsahu ↑ ]